دانلود کتاب Lessons for IELTS Writing

دانلود کتاب Lessons for IELTS Writing

دانلود کتاب Lessons for IELTS Writing

کتاب Lessons for IELTS Writing یکی از کتاب های جامع برای تسک یک و دو رایتینگ آکادمیک آیلتس می باشد ویژگی اصلی این کتاب پرداختن به نکات مهم و موضوعات نابیست که در اکثر کتاب های رایتینگ دیگر مطرح نشده است. شما می توانید بخشی از کتاب را در کانال تلگرام ما مشاهده نمایید. فایل اسکن کتاب می باشد Telegram Link