دانلود یک نمونه گزارش کارورزی1 علوم تربیتی

دانلود یک نمونه گزارش کارورزی1 علوم تربیتی

دانلود یک نمونه گزارش کارورزی1 علوم تربیتی

دانلود ویژه یک نمونه کارورزی1 ویژه علوم تربیتی فایل ورد38صفحه به صورت کامل (5%تخفیف ویژه به مناسبت عید سعید فطر) (محدودیت تعداد دانلود فقط 21 بار) فایل برای اولین بار انتشار میابد از دستش ندید نوشته شده توسط تیم تخصصی معلم یار

دانلود یک نمونه کارورزی2 مختص رشته (آموزش ابتدایی)

دانلود یک نمونه کارورزی2 مختص رشته (آموزش ابتدایی)

دانلود یک نمونه کارورزی2 مختص رشته (آموزش ابتدایی)

دانلود یک نمونه گزارش کارورزی 2 ویژه رشته ی آموزش ابتدایی فایل ورد 58 صفحه پایه ششم ابتدایی دارای 4 نمونه طراحی درس (تدریس خرد) همراه با کد گذاری کامل پایه سوم ابتدایی (5%تخفیف به مناسبت عید سعید فطر ) (محدودیت دانلود فقط 21 بار) نوشته شده توسط تیم تخصصی معلم یار

دانلود یک نمونه کارورزی2 ویژه رشته علوم تربیتی

دانلود یک نمونه کارورزی2 ویژه رشته علوم تربیتی

دانلود یک نمونه کارورزی2 ویژه رشته علوم تربیتی

دانلود یک نمونه کارورزی 2 ویژه رشته علوم تربیتی فایل ورد 50 صفحه شامل 4 عدد طراحی واحد یادگیری (تدریس خرد) از پایه اول ابتدایی (5%تخفیف به مناسبت عید سعید فطر) محدودیت دانلود فقط 19 بار کامل ترین کارورزی همراه با کد گذاری نوشته شده توسط تیم تخصصی معلم یار

دانلود یک نمونه کارورزی 2 رشته الهیات ومعارف اسلامی

دانلود یک نمونه کارورزی 2 رشته الهیات ومعارف اسلامی

دانلود یک نمونه کارورزی 2 رشته الهیات ومعارف اسلامی

د لناود یک نمونه کارورزی 2 رشته الهیات و معارف اسلامی ترم 5 فایل ورد 42صفحه مقطع متوسطه اول دارای 5 فعالیت طراحی یادگیری (تدریس خرد) (5%تخفیف به مناسبت عید سعید فطر) محدودیت دانلود ویژه فقط 11 بار کامل و بی نظیر دیده نشده نوشته شده توسط تبم تخصصی معلم یار