کتاب صوتی 7 گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای از اریک وور

کتاب صوتی 7 گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای از اریک وور

کتاب صوتی 7 گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای از اریک وور

کتاب صوتي هفت گام براي حرفه اي شدن در بازاريابي شبکه اي — پسوند : پسوند ogg قابل پخش در تمام دستگاه هاي صوتي (حجم پايين کيفيت بالا ) — نويسنده : اريک وور — درباره نويسنده : بيش از 25 سال فعاليت حرفه‌ي بازاريابي شبکه اي بيش از 15 ميليون دلار درآمد مجموعه‌اي با 500000 زيرشاخه در بيش از 60 کشور دنيا مقام رئيس يک شرکت فروش مستقيم TPN با 200 ميليون سرمايه در مقام مشاورِ بازاريابي با درآمد سالانه‌ي هفت رقمي به صنعت فروش مستقيم مشورت داده است.سخنراني آموزشي براي بيش از 250 هزار نفر در سراسر دنيابنيان گذار شرکت و سايت NetworkMarketingPro.com در سال 2009 با کاربراني از 137 کشور دنيا

کتاب صوتی 7 گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای از اریک وور

کتاب صوتی 7 گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای از اریک وور

کتاب صوتی 7 گام برای حرفه ای شدن در بازاریابی شبکه ای از اریک وور

کتاب صوتي هفت گام براي حرفه اي شدن در بازاريابي شبکه اي — پسوند : پسوند ogg قابل پخش در تمام دستگاه هاي صوتي (حجم پايين کيفيت بالا ) — نويسنده : اريک وور — درباره نويسنده : بيش از 25 سال فعاليت حرفه‌ي بازاريابي شبکه اي بيش از 15 ميليون دلار درآمد مجموعه‌اي با 500000 زيرشاخه در بيش از 60 کشور دنيا مقام رئيس يک شرکت فروش مستقيم TPN با 200 ميليون سرمايه در مقام مشاورِ بازاريابي با درآمد سالانه‌ي هفت رقمي به صنعت فروش مستقيم مشورت داده است.سخنراني آموزشي براي بيش از 250 هزار نفر در سراسر دنيابنيان گذار شرکت و سايت NetworkMarketingPro.com در سال 2009 با کاربراني از 137 کشور دنيا