فارسی پنجم دبستان سال 1355

فارسی پنجم دبستان سال 1355

 فارسی پنجم دبستان سال 1355

هیچ لذتی برای انسان در هنگام پیری یادآواری دوران کودکی نیست. بسیاری از افراد جویای کتاب های درسی قبل انقلاب می شوند و با عشق این کتاب های دبستان آن دوران که یادآوار کودکی اشان است را مرور و زنده می کنند. این کتاب با عنوان «فارس» جهت آموزش دانش آموزان کلاس پنجم دبستان در دوران قبل از انقلاب و سال ۱۳۵۵ توسط آقای حسن انوری تالیف و منتشر شده بود. نام کتاب : فارسی پنجم دبستان سال 1355 نویسنده : حسن انوری تعداد صفحه : 239 حجم فایل : 8,850 کیلوبایت

فارسی چهارم دبیرستان 1361

فارسی چهارم دبیرستان 1361

فارسی چهارم دبیرستان 1361

محتوای زبان و ادبیات فارسی چهارم دبیرستان بسیار متنوع است. شاگردان با مطالعه این کتاب احساس خستگی نمی کنند. در این کتاب از ادبیات معاصر و ادبیات کلاسیک صحبت شده است. شما با نمونه شعرهای نو در کنار شعرهای کهن آشنا می شوید. ادبیات سال چهارم دبیرستان سعی دارد، قدر و منزلت ادبیات معاصر را حفظ کند. همچنین در کتاب زبان و ادبیات فارسی سال چهارم شیوه های نگارش را به دانش آموزان آموزش می دهد. این شیوه های نگارشی در تمامی مراحل تحصیل و … برای شاگردان مفید است. نام کتاب : فارسی چهارم دبیرستان 1361 نویسنده : آموزش و پرورش تعداد صفحه : 135 حجم فایل :

فارسی اول راهنمایی سال 1362

فارسی اول راهنمایی سال 1362

فارسی اول راهنمایی سال 1362

هیچ لذتی برای انسان در هنگام پیری یادآواری کودکی نیست. بسیاری از افراد جویای کتاب های درسی قبل انقلاب را می شوند و با عشق این کتاب های دبستان گذشته که یادآوار کودکیشان است را مرور و زنده می کنند. این کتاب با عنوان «فارسی» جهت آموزش دانش آموزان کلاس اول راهنمایی در دهه شصت هجری شمسی تالیف و منتشر شده بود. نام کتاب : فارسی اول راهنمایی سال 1362 نویسنده : وزارت آموزش و پرورش تعداد صفحه : 113 حجم فایل : 4,110 کیلوبایت

تاریخ جهان، ششم ادبی سال 1336

تاریخ جهان، ششم ادبی سال 1336

تاریخ جهان، ششم ادبی سال 1336

هرچند در باره تاریخ ایران کتاب های متعددی به رشته تحریر در آمده و اکثر قریب به اتفاق آنها آثاری ارزشمند در تاریخ نگاری هستند، لیکن به سبب فقر کتابخوانی در ایران که متاسفانه از این لحاظ مردم کشور ما در زمره «کتابنخوانترین کشورهای جهان» قرار گرفته اند. به خصوص در نقد تاریخی که همانا عبرت گرفتن از گذشته و یافتن ریشه پیروزیها و شکستها است این فقر فرهنگی موجب تسلسل وقایع تاریخی و تداوم ناکامیهاست. موضوع این کتاب مرور حوادث 250 سال گذشته ایران است که تاریخ ایران از زمان سقوط دولت صفویه تا سال ۱۳۳۶ (سال نشر این کتاب) را دربر گرفته است و به عنوان کتاب درسی سال ششم دبیرستانها در رشته ادبی در دبیرستانهای ایران تدریس می گردیده است. نام کتاب : تاریخ