مهارتهای پرستاری در بالین تیلور نسخه اصلی به زبان اصلی

مهارتهای پرستاری در بالین تیلور نسخه اصلی به زبان اصلی

مهارتهای پرستاری در بالین تیلور  نسخه اصلی به زبان اصلی

Taylor’s Handbook of Clinical Nursing Skills – Second Edition (2015) کتاب بسیار کامل مهارتهای پرستاری در بالین تیلور – ویرایش دوم 2015 این کتاب یکی از منابع بسیار کامل در زمینه آموزش مهارتهای بالینی به داشجویان پرستاری و حتی پرستاران کارمند می باشد. کتاب فوق یکی از منابع اصلی آموزش در دانشگاه نیز بوده که مطالعه آن توصیه می شود. در حال حاظر قیمت این محصول 7000 تومان بوده که با تخفیف مادام العمر 25% تنها 5250 تومان بفروش میرسد. برای جلوگیری از خرید ناموفق و خطای درگاه در خرید های زیر 5000 یا 10000 تومان لطفا از درگاه های بانکی دیگر استفاده نمایید.