نمونه سئوالات آزمون روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 28 ساعت کد 92503896

نمونه سئوالات آزمون روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 28 ساعت کد 92503896

نمونه سئوالات آزمون روخوانی و روانخوانی قرآن کریم 28 ساعت کد 92503896

نمونه سئوالات آزمون روخوانی و روانخوانی قرآن کریم کد دوره: 92503896 مدت دوره: 28 ساعت تعداد سئوالات: 87 سئوال فرمت فایل: PDF