نمونه سئوالات آزمون تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم 28 ساعت کد 92503895

نمونه سئوالات آزمون تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم 28 ساعت کد 92503895

نمونه سئوالات آزمون تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم 28 ساعت کد 92503895

نمونه سئوالات آزمون تفسیر آیات جزء سی ام قرآن کریم کد دوره: 92503895 مدت دوره: 28 ساعت تعداد سئوالات: 152 سئوال فرمت فایل: PDF