دوره بهینه سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی جلسه ششم (تولید هندسه پارامتریک برای منحرف کننده آیرودینامیکی یا Spoiler عقب خودرو مسابقه ای

دوره بهینه سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی جلسه ششم (تولید هندسه پارامتریک برای منحرف کننده  آیرودینامیکی یا Spoiler  عقب خودرو مسابقه ای

دوره بهینه سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی جلسه ششم (تولید هندسه پارامتریک برای منحرف کننده آیرودینامیکی یا Spoiler عقب خودرو مسابقه ای

جلسه ششم (تولید هندسه پارامتریک برای منحرف کننده آیرودینامیکی یا Spoiler عقب خودرو مسابقه ­ای با مقطع ناکا 4 رقمی)
CAESES Friendship + STAR-CCM+
کیسز فرندشیپ و استارسی­سی ام

تعریف پروفیل ناکا 4 رقمی و متغیر های طراحی، گرفتن تابع Image و ترنسفورم تقارن، چرخش و مقیاس گرفتن بصورت پارامتریک
آماده کردن پیش نیاز فیلت کردن لبه فرار، دادن بازه به متغیرهای طراحی، ایجاد تابع Sweep
ایجاد منحنی ها و سطوح پارامتریک برای Wing و لبه فرار، ایجاد سالید BRep و استفاده از…

زبان تخصصی خودرو-دیکشنری زبان مکانیک خودرو-دیکشنری تخصصی مکانیک خودرو

زبان تخصصی خودرو-دیکشنری زبان مکانیک خودرو-دیکشنری تخصصی مکانیک خودرو

زبان تخصصی خودرو-دیکشنری زبان مکانیک خودرو-دیکشنری تخصصی مکانیک خودرو

زبان تخصصی خودرو-دیکشنری زبان مکانیک خودرو-دیکشنری تخصصی مکانیک خودرو 
همه به زبان فارسی هستند…

دوره بهینه سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی جلسه هفتم (مفاهیم پایه ای :نقطه، منحنی و سطوح ) CAESES Friendship + STAR-CCM

دوره بهینه سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی جلسه هفتم (مفاهیم پایه ای :نقطه، منحنی و سطوح )  CAESES Friendship + STAR-CCM

دوره بهینه سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی جلسه هفتم (مفاهیم پایه ای :نقطه، منحنی و سطوح ) CAESES Friendship + STAR-CCM

دوره بهینه­سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی
جلسه هفتم (مفاهیم پایه­ای :نقطه، منحنی و سطوح )
CAESES Friendship + STAR-CCM+
کیسز فرندشیپ و استارسی­سی ام

ایجاد منحنی اسپیلاین و بررسی خصوصیات، استخراج ویژگی های منحنی بوسیله کاماند نویسی
اضافه کردن منحنی بوسیله نوشتن زیر تابعی نویسی
استخراج زاویه و مشتقات، محاسبه سطح زیر منحنی ها
پارامتریزیشن و تنظیم توزیع چگالی نقاط پارامتریک
گرفتن تقاطع منحنی و خط، بدست اوردن موقعیت روی…

گزارش کارآموزی شرکت سایپا 56 ص

گزارش کارآموزی شرکت سایپا 56 ص

گزارش کارآموزی شرکت سایپا 56 ص

تاريخچه شركت سايپا
سالماني شركت سايپا:
استارت
– قانون اول كيرشهف :
قانون دوم كيرشهف :
 كليد هاي قطع و وصل موتور استارت:
 دستگاه تبديل سرعت:
مهم :
توجه :
 
مولد برق (دينام)
آناليز دستگاه استارت و دينام:
قطع كنند جريان معكوس:
 
توضيح راجع به كليد قطع كننده جريان معكوس :
مهم :
نكته:
آفتامات:
 
حالت اول :
حالت دوم
حالت سوم :
حالت چهارم :
دستگاه ايجاد جرقه:
دستگاه احتراق اجزاء:
 كوئل :
m :
دلكو:
درب دكلو :
  خازن :
شمع…

ترمزهای غلتکی 33 ص

ترمزهای غلتکی 33 ص

ترمزهای غلتکی 33 ص

13-13- ترمزهاي غلتكي با كفشك كوتاه
14-13- ترمزهاي غلتكي داراي كفشك بلند
ترمزهاي غلتكي با كفشك بلند داخلي
15-13- جذب انرژي و خنك سازي
– منابع انرژي
– افزايش دما
– فصل 14 فنرها
2-14- ميله هاي پيچشي (تورشن بار)
– تنشها
– انحراف و خمش
– سرعت فنر
4-14- مواد و جنس فنر
– سيم فنري
– حداكثر تنش در پيچش
مواد بكار رفته در فنر را مي توان از نظر حداكثر تنش قابل تحمل كه برحسب اندازه سيم تغيير مي كند، با يكديگر مقايسه شود. جنس و فرآيند بكار رفته در فنر بر ميزان تنش پيچشي و…

دوره بهینه سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی جلسه هشتم (ترسیم دیفیوزر یا داکت پارامتریک ) CAESES Friendship + STAR-CCM+ کیسز فرندشیپ و است

دوره بهینه سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی جلسه هشتم (ترسیم دیفیوزر یا داکت پارامتریک )  CAESES Friendship + STAR-CCM+ کیسز فرندشیپ و است

دوره بهینه سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی جلسه هشتم (ترسیم دیفیوزر یا داکت پارامتریک ) CAESES Friendship + STAR-CCM+ کیسز فرندشیپ و است

دوره بهینه ­سازی اتوماتیک بوسیله دینامیک سیالات محاسباتی
جلسه هشتم (ترسیم دیفیوزر یا داکت پارامتریک )
CAESES Friendship + STAR-CCM+
کیسز فرندشیپ و استارسی­سی ام

ایجاد منحنی نربز با سه نقطه، تعریف پارامتر وزنی Wieghts برای کنترل فرم خطوط همتراز
تعریف پارمترهای ارتفاع و عرض، تعریف تبدیل برای Image
تعریف تابع PolyCurve، تعریف مسیر Sweep بوسیله منحنی F-Spline
تابع Sweep Surface، تنظیم Blending

فایل کیسز و آموزش ویدیویی با حجم 50 مگا بایت قرار داده شده است…

فصل 5 حل المسایل کتاب طراحی اجزاء شیگلی

فصل 5 حل المسایل کتاب طراحی اجزاء شیگلی

فصل 5 حل المسایل کتاب طراحی اجزاء شیگلی

فصل 5 حل المسایل کتاب طراحی اجزاء شیگلی
نسخه زبان اصلی کتاب حل المسائل کتاب شیگلی با نسخه فارسی و در حال تدریس کتاب تفاوت دارد که این فایل این مشکل را حل کرده و کاملا منطبق است…