دانلود رایگان کتاب کشف ساختار عالم نظریه نوین وحدت کبیر کوانتوم گرانشی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب کشف ساختار عالم نظریه نوین وحدت کبیر کوانتوم گرانشی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب کشف ساختار عالم نظریه نوین وحدت کبیر کوانتوم گرانشی با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( کشف ساختار عالم )نظریه نوین وحدت کبیر کوانتوم گرانشی ) مولف:محسن ایرانمنش زبان:فارسی تعداد صفحات:150 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب ( pdfوچاپی )و پشتیبانی تلگرام:09103894814

دانلود رایگان کتاب اشک خدایان با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب اشک خدایان با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب اشک خدایان با فرمت pdf

معرفی کتاب:(اشک خدایان) اقتباسی از داستانهای اساطیری یونان باستان در راستای به تصویر کشیدن عظمت انسان … مولف: مهرداد امیر رحیمی زبان:فارسی تعداد صفحات:174 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب ( pdf وچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

دانلود رایگان کتاب حاکمیت.فرشتگان محافظ مدنیت با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب حاکمیت.فرشتگان محافظ مدنیت با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب حاکمیت.فرشتگان محافظ مدنیت با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( حاکمیت ) فرشتگان محافظ مدنیت مولف:گولیلموفررو مترجم:عباش آگاهی زبان:فارسی تعداد صفحات:405 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب (pdfوچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

دانلود رایگان کتاب الاصل الاصیل با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب الاصل الاصیل با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب الاصل الاصیل با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( الاصل الاصیل ) اصول آصفیه مولف:مهدی محقق زبان:فارسی تعداد صفحات:160 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب ( pdf وچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

دانلود رایگان کتاب ژورنال نسیم تحول با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب ژورنال نسیم تحول با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب ژورنال نسیم تحول با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( ژورنال نسیم تحول ) معرفی کتاب نسیم تحول 1. ماجرای گاو 2. بهشت حیوانات 3. مسئلهی رستگاری 4. قوانین شخصی من در نیروی هوایی 5. مردی که شایعات دلگرم کننده میساخت 6. پی نوشت مردی که شایعات دلگرم کننده میساخت 7. هوا یا قضا 8. سفر روح 9. ریسمان نقرهای 10 . شکارچی گوزن 11 . تا بهار 12 . اک ویدیا 13 . نقشهی کار 14 . دانش باستانی پیشگویی 15 . رویایی دربارهی آینده 16 . چگونه این رویا به حقیقت پیوست 17 . مسافر روح و شبح 18 . شبح در خانهی روستایی 19 . سیمای استاد 20 . چوب خدا 21 . داستان سیب زمینی 22 . نامرئی شدن و جویندهی خدا 23 . معجزهای برای دورتی 24 . ده نفر جذامی 25 . دکتر شکنجه

دانلود رایگان کتاب لمس کردن چهره خداوند با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب لمس کردن چهره خداوند با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب لمس کردن چهره خداوند با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( لمس کردن چهره خداوند ) مولف:هارولد کلمپ زبان:فارسی تعداد صفحات:152 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب ( pdf وچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

دانلود رایگان کتاب تمام حقیقت میراث معنوی پال توییچل با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تمام حقیقت میراث معنوی پال توییچل با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب تمام حقیقت میراث معنوی پال توییچل با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( تمام حقیقت میراث معنوی پال توییچل ) پل توئیچل ( جان پل توئیچل ) یا پال توئیچل (جان پال توئیچل) (به انگلیسی: Paul Twitchell) (زادهٔ ۲۲ اکتبر ۱۹۰۸ – درگذشتهٔ ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۱) مؤلف و مؤلف معنویِ آمریکایی و بنیادگذار گروه اکنکار بود.[۱] او بدست اعضای آن گروه به‌عنوان ماهانتا[۲] یا مدرس زندهٔ اکنکار در موعد خود پذیرفته شد. او توسعهٔ این گروه را الی موعد مرگش اادامه دااد. ناام معنوی ااو که ااِکیست‌هاا (دانش‌آاموزان اکنکار) به اآن ااعتقاد داارند پدار زاسک ااست. مولف:داگ مارمن مترجم:آرمان رادنیک زبان:فارسی تعداد صفحات:1671 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب ( pdf وچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

دانلود رایگان کتاب نامه های نظیر مجموعه مقالات محمدنظیرپاتال پیامهای آگاهی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب نامه های نظیر مجموعه مقالات محمدنظیرپاتال پیامهای آگاهی با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب نامه های نظیر مجموعه مقالات محمدنظیرپاتال پیامهای آگاهی با فرمت pdf

معرفی کتاب:(نامه های نظیر)مجموعه مقالات محمدنظیرپاتال پیامهای آگاهی مجموعه مقالات محمدنظیرپاتال مولف:محمد نظیر زبان:فارسی تعداد صفحات:93 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب ( pdf وچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

دانلود رایگان کتاب سفر کوچولو به خانه(یک داستان آک برای رنگ آمیزی)با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب سفر کوچولو به خانه(یک داستان آک برای رنگ آمیزی)با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب سفر کوچولو به خانه(یک داستان آک برای رنگ آمیزی)با فرمت pdf

معرفی کتاب: ( سفر کوچولو به خانه ) یک داستان آک برای رنگ آمیزی نقاشی وداستان ازچنگ یوچانگ مولف:چنگ یوچانگ زبان:فارسی تعداد صفحات:34 کیفیت صفحات:عالی فرمت کتاب : پی دی افpdf سفارش کتاب ( pdf وچاپی)و پشتیبانی تلگرام:09103894814

دانلود رایگان کتاب نشان اهل خدا با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب نشان اهل خدا با فرمت pdf

دانلود رایگان کتاب نشان اهل خدا با فرمت pdf

معرفی کتاب:(نشان اهل خدا)مجموعه ی مقاله ها درادبیات عرفانی فارسی (نشان اهل خدا) ، مجموعه‌ي نه نوشتار به قلم مهران افشاري در نقد و تحليل پاره‌اي از شاهکارهاي ادبيات عرفاني فارسي است. (نشان اهل خدا) نويسنده درر هرر مقااله کوشيده ااست که ضمن معررفي و شنااسااندن يکي ااز یادگارهاا ادبياات عرفااني فاارسي ياا يکي ااز شخصيت‌هااي بررجسته‌ي تااريخ تصوف و عرفاان اسلامي، به بررسي و تحليل بررخي ااز ااصول ااعتقادي و روش هاا و ررسوم مهم صوفيان نيزز بپردازد و تااثير ااصول و مبااني تصوف راا درر اادبيات فاارسي ااثر دهد. چنان‌که طریق مهران افشاري است، مقاله‌ها همه کوتاه، مستند و مستدل و به قلمي روان و ساده نوشته شده است. سه مقاله از مقاله‌هاي کتاب درباره‌ي مولانا و سروده اوست. دو نوشتار به برخي یادگارها عطاار ااختصاص دارد. مقاله های ديگرر