دانلود تحقیق انواع ساختمان

دانلود تحقیق انواع ساختمان

دانلود تحقیق انواع ساختمان

دانلود تحقیق انواع ساختمان

2-1) انواع ساختمان
اصولاً ساختمان را از لحاظ مصالح مصرفي و نوع کاربرد آن مي توان به دو دسته تقسيم نمود .
2-1-1) ساختمانهاي بتني
ساختمان بتني ساختماني است که براي اسکلت اصلي آن از بتن آرمه ( سيمان ، شن ، ماسه و فولاد بصورت ميل گرد ساده و يا آجدار ) استفاده شده باشد در ساختمانهاي بتني سقفها به وسيله تاوه ( دال هاي ) بتني پوشيده مي شود و يا از سقفهاي تيرچه و بلوک و يا ساير سقفهاي پيش ساخته استفاده مي گردد و براي ديوارهاي…