آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل هفتم

آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل هفتم

آموزش تولید و پرورش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل هفتم

در این مجموعه با موارد زیر آشنا می شوید. پر کردن سالن کشت دوره های کشت قارچ دکمه ای (رویشی و زایشی) پارامتر های رشد (دما، رطوبت نسبی و…) آفات بیماری برداشت تخلیه سالن کشت این مجموعه حاصل تلاش چند ساله و تحقیق و پژوهش، تجربیات کاری اینجانب و همچنین شاگردی در محضر استادانی همچون دکتر خباز جلفایی، دکتر ریاحی، دکتر افشار، دکتر انتصاری، مهندس نوربخش، مهندس حبیبی و… در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی می باشد. طراحی و ساخت این فایل چند سال به طول انجامید تا سرانجام این مجموعه آماده استفاده دانشجویان و علاقمندان به تولید و پرورش قارچ دکمه ای گردد (93-1390). در این مجموعه سعی شده مطالب ساده و روان بیان

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل ششم

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل ششم

آموزش تولید و پروش قارچ دکمه ای به زبان ساده فصل ششم

در این فصل با موارد زیر آشنا می شوید. مکان یابی آماده کردن طرح تجاری طراحی و اجرای سازه تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز این مجموعه حاصل تلاش چند ساله و تحقیق و پژوهش، تجربیات کاری اینجانب و همچنین شاگردی در محضر استادانی همچون دکتر خباز جلفایی، دکتر ریاحی، دکتر افشار، دکتر انتصاری، مهندس نوربخش، مهندس حبیبی و… در مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) وزارت جهاد کشاورزی می باشد. طراحی و ساخت این فایل چند سال به طول انجامید تا سرانجام این مجموعه آماده استفاده دانشجویان و علاقمندان به تولید و پرورش قارچ دکمه ای گردد (93-1390). در این مجموعه سعی شده مطالب ساده و روان بیان شود تا به راحتی برای همه قابل فهم و درک باشد. در