فلسفه پایه دوازدهم فصل اول:کلیات

فلسفه پایه دوازدهم فصل اول:کلیات

فلسفه پایه دوازدهم فصل اول:کلیات

سلام، درس فلسفه از دروس مهم علوم انسانی است که به سبب سنگینی مطالب ، نامفهوم بودن و … به سخت ترین دروس آن هم تعلق می گیرد. ما در اینجا تلاش کرده ایم با استفاده از پاورپوینت این سختی را به حداقل کاهش دهیم. بطور کلی استفاده از پاورپوینت در هر زمینه آموزشی ، باعث تحول در یادگیری و باعث پیشرفت نظام آموزشی است. ما نیز از ابزار های مختلفی در پاورپوینت استفاده کردیم تا بتوانیم آموزش را راحت تر کنیم. این قسمت به آموزش فصل 1 فلسفه پایه دوازدهم تعلق دارد، درسی که از طولانی ترین مطالب فلسفه دوازدهم است و درباره کلیات فلسفه(مقدمه فلسفه اسلامی) است. (کلیات