آموزش رمل

آموزش رمل

آموزش رمل

آموزش علم رمل که معجزه چند پیامبر ازجمله دانیال و ارمیا بود به صورت ساده و راحت در یک نرم افزار بوسیله علم رمل جواب تمام سوالاتتان را پیدا کنید همراه با یک کتاب ارزشمند درمورد آموزش علم رمل

لینک خرید حق عضویت در کانال اسناد مرتبط با سایت

لینک خرید حق عضویت در کانال اسناد مرتبط با سایت

لینک خرید حق عضویت در کانال اسناد مرتبط با سایت

عضویت دائم در کانال اسناد و نسخ دفاین ایران شامل -اسناد تک برگ کتابی و دستنویس از نقاط مختلف ایران -گنج نامه های کهن بهایی و خواجه نصیر و احمد وزیری و نبذ و شمال و…. -کتب شکستن طلسمات گوناگون دفینه ها -کتب و جزوات خاص مربوط به علائم و نشانه ها این کانال ماهانه یک بار یا دو بار بروز میشه