آموزش کامل بخش فیزیک نهم

آموزش کامل بخش فیزیک نهم

آموزش کامل بخش فیزیک نهم

در این فایل بخش های فیزیک نهم به طور کامل توضیح داده شده و همچنین با مثالهای متنوع و تصاویر زیبا آسان سازی شده است . تعداد صفحات این درسنامه 44 صفحه می باشد