دانلود طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

دانلود طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

دانلود طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

عنوان فایل: طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تعداد صفحات:14 فرمت:word خلاصه طرح: موضوع طرح : خدمات آموزشی در زمینه علوم رایانه محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: 467.61 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 47.61 میلیون ریال سهم تسهیلات: 420 میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: 1 سال و 6 ماه مقدمه: افزایش روزافزون کاربرد رایانه در عصر حاضر ، منجر به ورود آن به حریم زندگی روزمره افراد شده است .چنانکه امروزه بکارگیری کامپیوتر در زندگی عادی تنها معطوف به زمانی نیست که صرف کار با یک دستگاه رایانه شخصی

دانلود طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

دانلود طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

 دانلود طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی

عنوان فایل: طرح توجیه فنی ، مالی و اقتصادی تعداد صفحات:15 فرمت فایل:word خلاصه طرح: موضوع طرح : آموزشگاه هنرهای تجسمی ( طراحی، نقاشی، گرافیک، مینیاتور و خوشنویسی ) ظرفیت : 800 هنر آموز در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور سرمایه گذاری کـل: 167.45 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 17.45 میلیون ریال سهم تسهیلات: 150 میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: 24 ماه اشتغال زایی : 9 نفر موضوع طرح : آموزشگاه هنرهای تجسمی ( طراحی، نقاشی، گرافیک، مینیاتور و خوشنویسی ) ظرفیت : 800 هنر آموز در سال

دانلود باغداري و پرورش ميوه جات

دانلود باغداري و پرورش ميوه جات

دانلود باغداري و پرورش ميوه جات

عنوان فایل:باغداري و پرورش ميوه جات تعداد صفحات:17 فرمت:word خلاصه طرح: باغداري و پرورش ميوه ( گردو ، شليل و هلو ) و محصولات زير درختي (‌يونجه ) ظرفيت : پانزده هكتار محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور سرمايه گذاري كـل: 72/426 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 72/46 ميليون ريال سهم تسهيلات: 380 ميليون ريال دورة بازگشـت سرمايه: شش ماه ميزان اشتغال زايي : هشت نفـر مقدمه: با ماشيني شدن زندگي انسانها و كاهش بيش از پيش فعاليت هاي بدني ، تمايل افراد براي استفاده از ميوه ها و سبزيجات به منظور حفظ سلامتي و پيشگيري

دانلود پرورش گـاو شیری

دانلود پرورش گـاو شیری

دانلود پرورش گـاو شیری

عنوان فایل:پرورش گـاو شیری تعداد صفحات:15 فرمت:word خلاصه طرح: موضوع طرح :پرورش گاو شیری ظرفیت : بیست راس محل اجرای طرح : قابل اجرا درکلیه مناطق روستایی کشور سرمایه گذاری کـل: 73/381 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 73/41 میلیون ریال سهم تسهیلات: 340 میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: 28 ماه میزان اشتغال زایی : 7 نفـر مقدمه: جمعیت جهان که در آغاز قرن پیش حدود دو میلیارد نفر تخمین زده می‌‌شد به بیش از شش میلیارد نفر در آغاز سده جدید افزایش یافته و پیش بینی می‌شود که تا سال 2020 این رقم از مرز هشت میلیارد نفر عبور کند، یعنی در طول

دانلود طرح توجیهی آموزشـگاه راننـدگی

دانلود طرح توجیهی آموزشـگاه راننـدگی

 دانلود طرح توجیهی  آموزشـگاه راننـدگی

عنوان فایل:آموزشـگاه راننـدگی تعداد صفحات: 14 فرمت:word خلاصه طرح: موضوع طرح : آموزشگاه رانندگی ظرفیت طرح : 1600 نفر هنرآموز در سال ( ده دستگاه اتومبیل آموزشی ) محل اجرای طرح : قابل اجرا در مناطق شهری سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: 920.5 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 10.5 میلیون ریال سهم تسهیلات: 820 میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: چـهارده ماه اشتغال زایی : سیزده نفر مقدمه: افزایش جمعیت، رشد شهر نشینی و تمایل به مهاجرت به شهرها موجب رشد بی رویه شهرها شده است و به تبع آن مسافت مسافرت های درون‌شهری شهروندان افزایش یافته

دانلود فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار

دانلود فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار

 دانلود فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار

عنوان فایل:فرآوري ‌و بسته‌بندي خشكبار تعداد صفحات: 15 فرمت:word خلاصه طرح: موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي خشكبار (‌آجيل) به ظرفيت 1000 تن در سال محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور سرمايه گذاري كـل: 7/1958 ميليون ريال سهم آوردة متقاضي: 7/198 ميليون ريال سهم تسهيلات: 1760 ميليون ريال ميزان اشتغالزايي : پانزده نفر دورة بازگشـت سرمايه: يازده ماه مقدمه: بسته‌بندي به عنوان يك ابزار كارآمد سالهاست كه مورد نظر كارشناسان علم بازاريابي قرار گرفته است. استفاده از انواع مختلف بسته

دانلود پرورش گـاو شیری با ظرفیت پنجاه راس

دانلود پرورش گـاو شیری با ظرفیت پنجاه راس

 دانلود پرورش گـاو شیری با ظرفیت پنجاه راس

عنوان فایل:پرورش گـاو شیریبا ظرفیت پنجاه راس تعداد صفحات:20 فرمت:word خلاصه طرح: موضوع طرح :پرورش گاو شیری ظرفیت : پنجاه راس محل اجرای طرح : قابل اجرا درکلیه مناطق کشور سرمایه گذاری کـل: 74/1205 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 74/125 میلیون ریال سهم تسهیلات: 1080 میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: 27 ماه میزان اشتغال زایی : 14 نفـر مقدمه: جمعیت جهان که در آغاز قرن پیش حدود دو میلیارد نفر تخمین زده می‌‌شد به بیش از شش میلیارد نفر در آغاز سده جدید افزایش یافته و پیش بینی می‌شود که تا سال 2020 این رقم از مرز هشت میلیارد نفر

دانلود طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی

دانلود طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی

دانلود طرح توجیهی احداث باشگاه ورزشی

عنوان فایل : احداث باشگاه ورزشی تعداد صفحات: 13 فرمت:word خلاصه طرح: موضوع طرح : باشگاه ورزشی ( ورزشهای رزمی ) با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق شهری کشور سرمایه گذاری کـل: 313.3 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 33.3 میلیون ریال سهم تسهیلات: 280 میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: 24 ماه اشتغالزایی : 7 نفر مقدمه: تمایل روزافزون افراد جامعه به روش زندگی مدرن و ماشینی ، موجب ایجاد تغییراتی در امور

دانلود طرح توجیهی آموزش زبان‌های خارجی

دانلود طرح توجیهی آموزش زبان‌های خارجی

دانلود طرح توجیهی آموزش زبان‌های خارجی

عنوان فایل:آموزش زبان‌های خارجی تعداد صفحات:15 فرمت:word خلاصه طرح: موضوع طرح : خدمات آموزشی در زمینه زبان های خارجی ظرفیت طرح : 1872 دانش آموز در سال ( معادل 67392 نفر-ساعت آموزشی ) محل اجرای طرح : قابل اجرا در سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: 442.9 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 42.9 میلیون ریال سهم تسهیلات: 400 میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: 2 سال مقدمه:

دانلود طرح توجیهی آموزش ساخت گلهای چینی

دانلود طرح توجیهی آموزش ساخت گلهای چینی

دانلود طرح توجیهی آموزش  ساخت گلهای چینی

عنوان فایل:آموزش ساخت گلهای چینی تعداد صفحات:16 فرمت:word خلاصه طرح: موضوع طرح : آموزشگاه ساخت گل های مصنوعی ( چینی ) ظرفیت طرح : 600 هنر آموز در سال محل اجرای طرح : قابل اجرا در مناطق شهری سراسر کشور سرمایه گذاری کـل: 291 میلیون ریال سهم آورده متقاضی: 31 میلیون ریال سهم تسهیلات: 260 میلیون ریال دوره بازگشـت سرمایه: چهارده ماه اشتغال زایی : هفت نفر مقدمه: عدم توجه