تذکره الهند(یادگاررضایی)

تذکره الهند(یادگاررضایی)

تذکره الهند(یادگاررضایی)

نسخه قدیمی کتاب تذکره الهند معروف به یادگاررضایی کتابی دربحث داروشناسی . طب سنتی . وشناخت طبایع وادویه ها میباشد ویکی ازگرانبهاترین وکاملترین منابع شناخت داروها ست ..مولف این نسخه ارزشمند رضاعلی خان صاحب بن حکیم محمودخان حیدرآبادی میباشد کتاب در520صفحه وبه صورت چاپ سنگی بافرمت PDFوحجم 236 مگابایت میباشد

خلاصه العیش (عالم شاهی)

خلاصه العیش (عالم شاهی)

خلاصه العیش (عالم شاهی)

کتاب خلاصه العیش عالم شاهی یا تقویت الباهیه نسخه خطی قدیمی درباب تقویت قوه باه وروشهای درست مجامعت میباشد…این کتاب ارزشمندبه صورت مصورمیباشدکه درآن داروهای گیاهی بسیاری جهت تقویت قوه باه معرفی شده است این نسخه به صورت خطی وبه زبان فارسی میباشد…کتاب موجود بافرمت PDF در628 صفحه وباحجم 423 مگابایت درچهارپارت برای استفاده علاقه مندان آپلودشده است

اختیارات (نزهت نامه علایی)

اختیارات (نزهت نامه علایی)

اختیارات (نزهت نامه علایی)

کتاب اختيارات بديعى یکى از مراجع معتبر و مهم عطاران زمان خود بوده به‌گونه‌اى كه حتى حكيم مؤمن در کتاب تحفة المؤمنين كه در مذمت این کتاب سطورى چند نگاشته از ذكر این مطلب خوددارى نكرده است.اختيارات بديعى از على بن حسین انصارى شيرازى (729-806ق) مشهور به حاج زين العطار يا زين‌ الدين عطار است كه ابتدا در سه رساله جداگانه در ادویه مفرده، ابدال و اصلاح داروها تنظيم يافته ..این نسخه ارزشمندیکی ازمنابع مهم وقابل توجه درطب سنتی میباشد که باتصاویربسیارزیبا مصورسازی شده وجزویکی ازنسخ نادربه شمارمیرود. این نسخه به صورت خطی وبه زبان فارسی میباشد…کتاب موجود بافرمت PDF در823 صفحه وباحجم 81.4 مگابایت برای استفاده علاقه مندان آپلودشده است

فرخنامه (خواص الحیوان مصور)

فرخنامه (خواص الحیوان مصور)

فرخنامه (خواص الحیوان مصور)

فرخ نامه، دايرةالمعارف علوم و فنون و عقايد است که در سال 598ق/1184م توسط ابوبکر مطهر بن محمد بن ابوالقاسم ابوسعيد جمالي يزدي و بطور خلاصه؛ ابوبکر مطهر جمالي يزدي نوشته شده‌است اين کتاب در اقوال گوناگون، گاه فرح‌نامه خوانده شده‌است. اما متن کتاب بهترين سند براي نام فرخ‌نامه براي کتاب است. گمان برخي بر آن است که شباهت معناي نزهت و فرح موجب آن شده‌است. این نسخه به صورت خطی وبه زبان فارسی میباشد…کتاب موجود بافرمتPDF در326 صفحه وباحجم 126 مگابایت برای استفاده علاقه مندان آپلودشده است

مفردات الشافیه (طب سنتی )

مفردات الشافیه (طب سنتی )

مفردات الشافیه (طب سنتی )

نسخه قدیمی مفردات الشافیه کتابی ارزشمنددرسی وسه فصل به طورمفصل به شناخت امراض ودرمان آنهابه روشهای مختلف باگیاهان دارویی میپردازد…این نسخه ارزشمندبی شک یکی ازارزشمندترین نسخه های موجوددرزمینه طب سنتی به شمارمیرود.. این نسخه به صورت خطی وبه زبان فارسی میباشد…کتاب موجود بافرمتPDF در210 صفحه وباحجم 66 مگابایت برای استفاده علاقه مندان آپلودشده است

منافع الحیوان (سنگ چاپ مصور)

منافع الحیوان (سنگ چاپ مصور)

منافع الحیوان (سنگ چاپ مصور)

منافع الحيوان ترجمه فارسي کتاب طبايع الحيوان وخواصها ميباشد که درسال 699ه.ق دردوره ايلخاني به دست عبدالهادي بن محمدبن محمودبن ابراهيم براي غازان خان پادشاه مغول ترجمه شده است…منافع الحيوان آخرين کتاب مصورسازي شده موجوداهل ايلخان محسوب ميشود..اصل کتاب عربي بوده وآن راابوسعيدبختيشوع نوشته است. این نسخه به صورت چاپ سنگی وبه زبان فارسی میباشد…کتاب موجود بافرمتPDF در210 صفحه وباحجم 48.4 مگابایت برای استفاده علاقه مندان آپلودشده است

خواص الاشجار(تشریح الاشجار)

خواص الاشجار(تشریح الاشجار)

خواص الاشجار(تشریح الاشجار)

کتاب خواص الاشجار(تشریح الاشجار) به قلم حکیم سیدعبدالعزیز بخاری..نسخه ایی کمیاب درباب خواص وفوایدانواع گیاهان ودرختان بحری وبستانی وکوهی میباشد که باتصاویربسیارزیبامصورسازی شده وفواید هرکدام به صورت مفصل به نگارش درآمده است. این نسخه به صورت خطی وبه زبان فارسی میباشد…کتاب موجود بافرمتPDF در264 صفحه وباحجم 139 مگابایت برای استفاده علاقه مندان آپلودشده است

مفتاح السرور(لذت النسا)

مفتاح السرور(لذت النسا)

مفتاح السرور(لذت النسا)

رساله قدیمی مفتاح السرور(لذت النسا) رساله دیگری درباب آداب مجامعت ومباشرت میباشد که درچندین فصل به طورمفصل به این موضوع میپردازد..دراین رساله نیزمانندرساله خلاصه العیش روشهای زیادی جهت انجام صحیح مجامعت وزمان مناسب برای این عمل اشاره میکند…اصل این کتاب هندی میباشد که به زبان فارسی برگردانده شده وباتصاویرزیادی مصورسازی شده است. این نسخه به صورت خطی وبه زبان فارسی میباشد…کتاب موجود بافرمتPDF در212 صفحه وباحجم 70 مگابایت برای استفاده علاقه مندان آپلودشده است

ذخیرة فی الطب (سیداسماعیل جرجانی )

ذخیرة فی الطب (سیداسماعیل جرجانی )

ذخیرة فی  الطب (سیداسماعیل جرجانی )

ذخیرة فی الطب تاليف سيد اسماعيل جرجاني، به زبان فارسي و در موضوع طب سنتي ميباشد.اين کتاب بدون شک، حاوي مطالبي از تاليفات علي بن ربن طبري، رازي، اهوازي، اخويني، ابن سينا و ديگر پزشکاني است که تا اواسط قرن پنجم هجري تاليف گرديده و جرجاني از آنها استفاده فراواني برده و تمام تلاش او بر اين بوده که به شيوه‌اي نگارش يابد که درخور فهم فارسي زبانان آن روز، اعم از خاص و عام باشد و نيازهاي طبي و بهداشتي همگان را برآورده کند…اين نسخه ارزشمند يک دوره کامل دائرةالمعارف طبي است که حاوي همه موضوعات در رشته‌هاي پزشکي، از کليات طب، تشريح، فيزيولوژي، علل بيماري و انواع درمان‌ها گرفته تا مسائل بهداشتي، از قبيل تعريف تندرستي، بيماري، بهداشت بدن، دستور غذايي و آشاميدني و اموري که

عجایب نامه (عجایب المخلوقات چاپ سنگی )

عجایب نامه (عجایب المخلوقات چاپ سنگی )

عجایب نامه (عجایب المخلوقات چاپ سنگی )

عجایب نامه (عجایب المخلوقات ) کتابي است در زمينه هيئت و جهان‌شناسي و علم‌الاشيا و شگفتي‌هاي عالم خلقت، نوشته زکريا قزويني. قزويني اين کتاب را نخست به زبان عربي نوشت و سپس خود نسخه‌اي فارسي از آن تدوين کرد. تاريخ نوشتن عجايب‌المخلوقات را به سال 678 هجري قمري مطابق با 1280 ميلادي گزارش کرده‌اند. دست‌نوشته اصلي آن در حال حاضر در موزه مونيخ آلمان موجود است. اين کتاب به چندين زبان زنده دنيا ترجمه شده‌است. در رکن‌هاي ده‌گانه کتاب مطالبي در چندين باب آمده‌است 1. عجايب اجرام سماوي، فرشتگان، قطبين، سيارات و کرات، آفتاب، ماه، خواص کواکب، بروج دوازده گانه 2. عجايب پديده‌هايي که ميان آسمان و زمين به وقوع مي‌پيوندند و عجايب آتش 3. عجايب زمين: درياها، رودها، چشمه‌ها، چاه‌ها، زمين و اقاليم