بیماری های دریچه ای قلب

بیماری های دریچه ای قلب

بیماری های دریچه ای قلب

قسمتی از متن جزوه: 4 دریچه در قلب داریم که نواقص هرکدام و علائم آن اختصاصی است.در این جزوه به نقایص هرکدام از این دریچه ها میپردازیم فايل ىر 3 صفحه PDF است

فشار خون

فشار خون

 فشار خون

فشار خون در انواع بیماری های عروقی نارسایی کلیه دمانس مغزی… نقش دارد .اگر فشارخون فردی را درمان کردیم ۵۰ درصد احتمال ابتلا به نارسایی قلبی را کاهش داده ایم. ‌‌ فرمت فایل pdf و ۱۱ صفحه است