دانلود جزوه آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود جزوه آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود جزوه آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود جزوه آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی
§ §آمار توصيفي § §
جدول‌هاي آماري § §
نمودارهاي آماري § §
معيارهاي مركزي § §
معيارهاي پراكندگي § §
منحني‌هاي فراواني 
 
معمولا دو نوع متغير در آمار مورد نظر هستند:
‗ متغيرهاي گروهي، نظير رنگ، نژاد، شغل و گروه خوني كه شامل چند گروه يا طبقه مي‌باشند.
‗متغيرهاي عددي كه ممكن است نتيجه شمارش باشد، مانند تعداد احشام هر خانوار در يك روستا،‌تعداد…

گزارش کارآموزی بخش فرآیند پالایشگاه نفت پارس

گزارش کارآموزی بخش فرآیند پالایشگاه نفت پارس

گزارش کارآموزی بخش فرآیند پالایشگاه نفت پارس

فهرستمقدمه ……………………………………………………………………………………….. 5تعریف پالایش ……………………………………………………………………………. 6نشانه شرکت نفت پارس ………………………………………………………………. 7تاریخچه …………………………………………………………………………………… 7محصولات …………………………………………………………………………………. 12بخش های مختلف پالایشگاه نفت پارس ………………………………………….. 13واحد ایمنی (HSE) 14…

گزارش کارآموزی سیستم آبرسانی و فاضلاب

گزارش کارآموزی سیستم آبرسانی و فاضلاب

گزارش کارآموزی سیستم آبرسانی و فاضلاب

قسمت هایی از فهرست 
طرح جمع آوری شبکه فاضلاب
مقدمه:
عوامل موثر در انتخاب روش اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب :
معرفی روش های اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب :
 روش اجرائی در سیستم شبکه جمع آوری فاضلاب در حالت ثقلی :
روش اجرائی در سیستم شبکه جمع آوری فاضلاب در حالت تحت مکش :
معرفی سیستم شبکه جمع آوری فاضلاب تحت مکش :
اجزاء سیستم جمع آوری تحت مکش :
معرفی سیستم شبکه جمع آوری فاضلاب تحت ثقلی :
آدم رو (منهول):
آدم رو بتنی :
آدم رو آجری:
 
تعیین مسیر…

گزارش کار آموزی شركت ملّي گاز ايران شركت مجتمع گاز پارس جنوبي S.P.G.C

گزارش کار آموزی شركت ملّي گاز ايران شركت مجتمع گاز پارس جنوبي S.P.G.C

گزارش کار آموزی شركت ملّي گاز ايران شركت مجتمع گاز پارس جنوبي S.P.G.C

فهرست بخش عمومي گزارش مقدمه.. 2 1و 1 – تاريخچه گاز و صنعت گاز در ايران. 3 1و 2- مقدمهاي بر عسلويه و منطقه ويژه پارس جنوبی. ۶ ١و ٣- اهداف شرکت ملی گاز ايران… ٧ 2 اهداف كلي مجتمع گاز پارس جنوبي 1,2 معرفي … 15 2,2 پالايشگاه ها .. 15 3,2 تأسيسات . 19 3 دوره آموزش 1,3 مقدمه .. 25 2,3 دوره فشرده زبان انگليسي … 26 3و 3- دوره فشرده كامپيوتر .. 28 28 … common course 3و 4- شرحي بر دوره 29 ost 3و 5- شرحي بر دوره 3و 6- شرح مختصري بر دوره تخصصي … 29 31 ojt 3و 7- دوره آموزش حين كار بخش اختصاصي گزارش فصل اول :…

بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده در آسیای مرکزی

بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده در آسیای مرکزی

بررسی تاثیر سازمان شانگهای بر بازدارندگی از یکجانبه گرایی ایالات متحده در آسیای مرکزی

فهرستعنوان صفحهفصل اول:کلیات 1مقدمه 2الف(بیان مسئله 3ب(سوال اصلی 5ج(فرضیه اصلی 5د( ادبیات موضوع 5ر(تعریف عملیاتی 7ذ( تعریف اصطلاحات 8و(اهداف تحقیق 9ه(روش تحقیق 9ی(سازمان دهی تحقیق 11فصل دوم:نگاهی به سازمان همکاریهای شانگهای 11الف(عوامل موثر بر پیدایش سازمان شانگهای 12ب(اعلامیه تاسیس 15ج(منشور سازمان 17د(ارکان سازمان 22و(نهادهای غیر دولتی 24ه(اهداف کشورهای عضو دائم 25دی(اجلاسیه و نشستهای سازمان 28فصل سوم: نگرش قدرتهای بزرگ به آسیای مرکزی 33الف(رویکرد…