پرسشنامه احساس ارتباط با مدرسه (2004)- برو، بتی، وات

پرسشنامه احساس ارتباط با مدرسه (2004)- برو، بتی، وات

پرسشنامه احساس ارتباط با مدرسه (2004) توسط برو، بتی، وات تدوین شده است. دارای 27 سوال در طیف لیکرت 4 درجه است. 6 خرده مقیاس شامل احساس تعلق به همسالان، حمایت معلم، احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه، مشارکت در اجتماع، ارتباط فرد با مدرسه و مشارکت علمی دارد. روایی و پایایی آن ذکر شده است و به صورت pdf می باشد….

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (2004)- برو، بتی، وات

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (2004)- برو، بتی، وات

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (2004) توسط برو، بتی، وات تدوین شده است. به صورت PDF می باشد. دارای 27 سوال در طیف لیکرت 4 درجه است. 6 خرده مقیاس احساس تعلق به همسالان، حمایت معلم، احساس رعایت احترام و عدالت در مدرسه، مشارکت در اجتماع،ارتباط فرد با مدرسه و مشارکت علمی دارد. روایی و پایایی آن بیان شده است….

پرسشنامه سازگاری زناشویی (LWMAT)- لاک و والاس

پرسشنامه سازگاری زناشویی (LWMAT)- لاک و والاس

پرسشنامه سازگاری زناشویی (LWMAT) توسط لاک و والاس تدوین شده است. دارای 15 سوال است. نحوه نمره گذاری و تفسیر آن بیان شده است. روایی و پایایی دارد و منابع داخلی و خارجی آن نیز بیان گردیده است. به صورت PDF می باشد….

پرسشنامه انزوای اجتماعی (1393)

پرسشنامه انزوای اجتماعی (1393)

پرسشنامه انزوای اجتماعی (1393) توسط مدرسی تدوین شده است. دارای 19 عبارت در طیف لیکرت 5 درجه می باشد. 4 خرده مقیاس شامل تنهایی، عجز، یاس اجتماعی و کاهش تحمل اجتماعی دارد. روایی محتوایی آن توسط متخصصان علوم اجتماعی و روانشناسی تایید شده است و پایایی آن در مطالعه مدرسی (1393) برابر با 87/0 در ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده است….

دانلود کتاب میر داماد کبیر – سحر هاروت و ماروت

دانلود کتاب میر داماد کبیر – سحر هاروت و ماروت

دانلود کتاب میر داماد کبیر – سحر هاروت و ماروت

مشخصات کتاب:
نام کتاب: میرداماد کبیر – سحر هاروت و ماروت
نام نویسنده: مولانا محمد باقر میر حسینی فندرسکی
تعداد صفحات: 371
فرمت کتاب: Pdf
نوع خطوط کتاب: چاپی
حجم فایل: 40.1 MB
 
 
فهرست مطالب کتاب:

خود آموز در علوم غریبه
احضاریات در جن و انس و موکل
در ادیعات کارگشایی و بخت گشایی و طلب فرزند
درباب تسخیرات و ختومات
درباب محبت و رزق و روزی و فروش متاع
درباب فتح و پیروزی و باطل کردن طلسمات و جادو
حروف ابجد در علوم غریبه
حروف ابجد صغیر
ابجد…

پرسشنامه سنجش حافظه دیداری (آزمون آندره ری)

پرسشنامه سنجش حافظه دیداری (آزمون آندره ری)

آزمون سنجش حافظه دیداری یا آزمون آندره ری به وسیله کارت انجام میگیرد. فایل حاضر به صورت PDF ارائه شده است. در کنار کارت های مخصوص آزمون، مبانی نظری و تاریخچه آزمون توضیح داده شده است. نحوه اجرا و نمره گذاری و تفسیر بیان شده است. روایی و پایایی و هنجاریابی داخل کشور نیز ارائه شده است….

پرسشنامه بهزیستی روانی وارویک- ادینبورگ (2007)

پرسشنامه بهزیستی روانی وارویک- ادینبورگ (2007)

پرسشنامه بهزیستی روانی (WEMWABS) وارویک- ادینبورگ (2007) توسط تنانت و همکاران بازبینی شده است. به صورت PDF می باشد. دارای 14 سوال است و در طیف لیکرت 5 درجه تنظیم شده است. نحوه نمره گذاری و روایی و پایایی آن نیز ذکر شده است….

پرسشنامه عملکرد کارکنان در سازمان (1391)

پرسشنامه عملکرد کارکنان در سازمان (1391)

پرسشنامه عملکرد کارکنان در سازمان (1391) به صورت PDF ارائه شده است. دارای 46 سوال و 14 بعد است. سوالات در طیف 3 درجه ای تنظیم شده است. روایی و پایایی آن نیز بیان شده است….

پرسشنامه شیوه زندگی لوئیس (2007)

پرسشنامه شیوه زندگی لوئیس (2007)

پرسشنامه شیوه زندگی لوئیس (2007) به صورت PDF ارائه شده است. دارای 43 سوال است که به صورت صحیح و غلط نمره گذاری می شود. نحوه نمره گذاری آن بیان شده است. روایی محتوایی ابزار توسط متخصصان روانشناسی تایید شده است و پایایی آن در ضریب آلفای کرونباخ در مطالعات داخل کشور بالاتر از 70/0 به دست آمده است….

دانلود جزوه اصول فقه ویژه آزمون وکالت +نمونه سوال

دانلود جزوه اصول فقه ویژه آزمون وکالت +نمونه سوال

دانلود جزوه اصول فقه ویژه آزمون وکالت +نمونه سوال

عنوان فایل : دانلود جزوه اصول فقه ویژه آزمون وکالت
نوع فایل :pdf
تعدادصفحات : 76 ص
حجم فایل : 25/2 مگ
شرح مختصر :
اصول فقه؛ دانستن مجموعهاي از قواعد و ابزارها است، که این قواعد و ابزارها، فقیه و مجتهد را در راه استنباط کردن احکام شرعى کمک میکنند.
علم اصول فقه، از جمله علومی است که موضوع خاصی نداشته و هرچه که بتوانیم از آن در راه استنباط کردن حکم شرعى استفاده کنیم، موضوع علم اصول فقه میباشد.
جزوه اصول فقه کامل ترین مورد برای مرور مطالب برای…