دوره صوتي اعتماد بنفس

دوره صوتي اعتماد بنفس

دوره صوتي اعتماد بنفس

دوره صوتی اعتمادبنفس شامل 4 فایل 45 دقیقه ای است. که به بررسی مشخصات افراد با اعتمادبنفس بالا می بردازد و باید و نبایدهایی را در رابطه با اعتماد بنفس بازگو می کند. تمرینهای عملی این دوره بسیار کاربردی و تاثیرگزار است.

تایم الفا

تایم الفا

تایم الفا

این فایل به شما اطلاعاتی در مورد تایم الفا و چگونگی کاربرد ان و معجزات ان در زندگی می دهد.