پاورپوینت مباحث ریاضی نرم افزارمطلب مقدماتی

پاورپوینت مباحث ریاضی نرم افزارمطلب مقدماتی

پاورپوینت مباحث ریاضی نرم افزارمطلب مقدماتی

این فایل حاوی دستورات ریاضی و رسم نمودار با استفاده از نرم افزار مطلب می باشد و همراه با عکس از محیط برنامه آمده است و شامل موارد زیر است: دستورهای ریاضی، عملیات ریاضی روی ماتریس، رسم نمودار، بدست اوردن ریشه معادلات، اعداد مختلط، مشتق و انتگرال، درج نمودار میله ای و سه بعدی و…