جزوه کامل آزمون اقدام پژوهی (ویژه هنر آموزان رشته حسابداری شاخه کاردانش) 24 ساعت کد 91401409

جزوه کامل آزمون اقدام پژوهی (ویژه هنر آموزان رشته حسابداری شاخه کاردانش) 24 ساعت کد 91401409

جزوه کامل آزمون اقدام پژوهی (ویژه هنر آموزان رشته حسابداری شاخه کاردانش) 24 ساعت کد 91401409

جزوه کامل آزمون اقدام پژوهی ویژه هنر آموزان رشته حسابداری شاخه کاردانش کد دوره: 91401409 مدت دوره: 24 ساعت تعداد صفحات: 102 صفحه فرمت فابل: PDF