جزوه الکترونیک ۱

جزوه الکترونیک ۱

جزوه الکترونیک ۱

جزوه الکترونیک ۱ در این پست برای شما عزیزان قرار دادیم در قالب فایل pdf میباشد و یک جزوه تمیز و کامل میباشد میتوانید در ادامه دانلود کنید. درس الکترونیک ۱ به بررسی نیمه هادی ها و ترانزیستورها و نحوه عملکرد آنها و محاسبات مربوطه پرداخته است این درس یکی از دروس پایه میباشد که در همه گرایشهای برق تدریس میشود . سرفصلهای جزوه الکترونیک ۱ این جزوه به شرح ذیل میباشد : فصل اول : بررسی دیودها فصل دوم : کاربردهای دیود فصل سوم : بررسی ترانزیستورها فصل چهارم : بایاس DC ترانزیستورهای BJT فصل پنجم : ترانزیستورهای FET فصل ششم : بایاس کردن ترانزیستورهای اثر میدانی فصل هفتم : مدلسازی ترانزیستورهای BJT