کاربردی

کاربردی

کاربردی

این برنامه به شما کمک میکنه که اگه معنی یک متن انگلیسی رو نفهمیدین با وارد کردن متن معنی فارسیشو در عرض۲ثانیه بفهمین.قول میدم از خرید این برنامه پشیمون نمیشین