اصلاح ضریب توان

اصلاح ضریب توان

اصلاح ضریب توان

پروژه پاورپوینت بسیارعالی و کاربردی اصلاح ضریب توان(قدرت) اصلاح ضریب توان ( PFC ) (Power factor correction ) فرآیند تعدیل ضریب تون از مقادیر کوچکتر از ۱ به مقادیر نزدیک ۱ است. این فرآیند ممکن است در طول انتقال انرژی الکتریکی و در پست‌ها تغییر ولتاژ انجام شود چراکه به این ترتیب راندمان تبدیل ولتاژ بالا می‌رود. این فرآیند همچنین در مراکز مصرف به ویژه واحدهای صنعتی نیز مرسوم است چراکه به این ترتیب گذشته از کاهش هزینه‌ها مربوط به تهیه انرژی الکتریکی هزینه‌های مربوط به انتخاب کابل و تجهیزات تغذیه نیز کاهش می‌یابد. فهرست مطالب مقدمه چرا خازن ؟ عملکرد خازن عمده مصرف کنندگان انرژی راکتیو اثرات نامطلوب ضریب توان پایین روابط