بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

عنوان تحقیق: بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 150
توضیح مختصر:
بررسی تطبیقی مسائل حقوقی دریافتن راه های جدید وبهره گیری از دیدگاه وتجربیات متقابل نظام های مختلف حقوقی ارزش انکار ناپذیردارد.باوجود این به علت ورود اندیشه های حقوقی غیر اسلامی درحوزه ی حقوقی کشورهای اسلامی ضرورت بررسی تطبیقی مسایل فقهی باسایرنظام های مطرح به ویژه در قلمرومسایل اجتماعی به خوبی احساس می شود.
از جمله مسائلی که…

رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما

رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما

عنوان تحقیق: رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 110
توضیح مختصر:
مجوز سندی است که به موجب آن شخص یا اشخاص اجازه انجام فعالیت خاصی را به دست می آورند در ادبیات اداری و سازمانی این لغت به صورت عام کاربرد داشته و مصادیق متعددی از جمله پروانه، گواهی نامه، تصدیق و نظایر آن را شامل می شود.
یکی از مهم ترین مجوزهایی که از طرف دولت صادر می شود در عرصه فیلم و سینماست که دو گونه است مجوز یا…

سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه فریقین

سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه فریقین

عنوان تحقیق: سه طلاق کردن در یک مجلس از دیدگاه فریقین
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 100
توضیح مختصر
یکی از موضوعات مهم در بحث طلاق در اسلام، طلاق سوم است. پژوهش پیش رو به دنبال بررسی نظرات فقهای دو فرقه بزرگ اسلام یعنی اهل تشیع و اهل تسنن در این زمینه است. به همین منظور ضمن تبیین مفهوم طلاق و دیدگاه اسلام در این خصوص اقسام و ارکان آن به طلاق سوم پرداخته شده است. تحقیق و پژوهش نگارنده حاکی است که در دیدگاه فقهای اهل تشیع موضوع طلاق سوم تابع قواعد…

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

عنوان تحقیق: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 170
توضیح مختصر:
پژوهش حاضر و نيز مطالعه حقوق كيفري تطبيقي حاكي از آن است كه زنان خانوار و ناتوان از نظر مالي و بي سواد و كم‌سواد وقتي در معرض اتهام قرار مي‌گيرند چه براي اثبات بي‌گناهي خود و يا با وجود انجام جرم براي رعايت تشريفات قانوني و برخورداري از عدالت كيفري با موانع بسياري مواجه مي‌شوند و اين موانع در فرآيند رسيدگي كيفري از…

بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌ها

بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌ها

عنوان تحقیق: بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش در کتابخانه‌ها
فرمت فایل: Word
تعداد صفحات: 114
توضیح مختصر
پژوهش حاضر با هدف بررسی فعالیت‌های مربوط به مدیریت دانش بر اساس الگوی بوکویتز و ویلیامز درمیان کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهرشیراز در سال 1391 انجام شده است. جامعه‌ی مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه‌ی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و آزاد شهر شیراز در سال 1391 بود که تمامی این افراد (127 نفر) به…

بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیمی

بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیمی

عنوان تحقیق: بررسی رابطه جهت گیری هدف، سبک های یادگیری با یادگیری خودتنظیمی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 140
توضیح مختصر
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جهت گیری هدف و سبک های یادگیری با خود تنظیمی دانش آموزان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 2 شهر شیراز در سال 1391-1392 بودند و نمونه پژوهش به حجم 280 نفر انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه های جهت گیری هدف، سبک های یادگیری و خود تنظیمی بود که از پایایی و روایی مناسبی…

بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان تحقیق: بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 96
توضیح مختصر:
با رشد امور تجاری و بازرگانی در دنیای امروز و تخصصی شدن اداره شرکت ها، مدیریت از مالکیت جدا شده و اداره شرکت ها، چه به صورت تجارت و چه به صورت تجارت بین المللی به مدیران حرفه ای و آگاه به مسائل پیچیده اقتصادی و مالی سپرده شده است. مالکان، ثروت خود را در اختیار مدیران قرار دادند و به منظور تصمیم گیری…

بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکها

بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکها

عنوان تحقیق: بررسی نقش دستگاههای خودپرداز بر میزان کارایی هزینه بانکها
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 138
توضیح مختصر:
امروزه، کاربرد فناوری اطلاعات در صنایع خدماتی رشد بسیاری نموده است که بارزترین نمونه آن صنعت بانکداری می باشد. بانکها با استفاده از این فناوری محصولاتی را ابداع می نمایند که می توانند با نیروی انسانی کمتر خدمات متنوعی را به مشتریان خود ارائه دهند. شبکه بانکی کشور ما نیز با درک جایگاه فناوری اطلاعات در رشد و توسعه این صنعت،…

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی

رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی

عنوان تحقیق: رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 150
توضیح مختصر
این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت های تولیدی استان اردبیل تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق را شرکت های تولیدی استان اردبیل به تعداد 1074 شرکت تشکیل…

بررسي رابطه بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسي رابطه بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان تحقیق: بررسي رابطه بین ابعاد هشت گانه مديريت كيفيت فراگير گاروین و عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 100
توضیح مختصر:
هدف اصلی این پژوهشبررسي رابطه هریک از اصول مديريت كيفيت فراگير گاروین بر عملكرد مالي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصيفي پيمايشي می باشد. جامعه آماری این تحقيق شامل همه مديران شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق…