پاورپوینت در مورد جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز -35 اسلاید

پاورپوینت در مورد جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز -35 اسلاید


قسمتی از اسلاید ها       مقدمه علم پرتوشناسی توسط ویلهلم کنراد رونتگن در هشتم نوامبر 1895 با کشف پرتو ایکس بنا نهاده شد. یک سال بعد از آن هانری بکرل، پرتوزایی اورانیوم را کشف کرد. تا مدت زیادی کاربرد پرتوها فقط در زمینه پزشکی بود. پیشرفت تکنولوژی و شکست و پیوند اتمها باعث تحولات عظیمی در کاربرد پرتوها در صنعت و بخش انرژی و…. گردید. وسعت کاربرد پرتوها، تماسهای وسیع و خطرناک با این عامل را برای نسل بشر به ارمغان آورد. اثرات سوء پرتوها ، مخصوصاً در حوداث و انفجارات چهره خود را نشان داد. سود ومزایای کاربرد پرتوها آنقدر زیاد بوده و هست که نمی توان از استفاده آن چشم پوشید، مضافاً بر اینکه انسان بطور طبیعی نیز در معرض پرتوهای کیهانی و پرتوهای تابش شده از منابع طبیعی نیز قرار داشته، لذا سازمانهای حفاظتی شکل گرفته و در خصوص روشهای مختلف حفاظت از پرتوها به فعالیت پرداختند.   ساختمان اتم هراتم دارای دو قسمت زیر میباشد : هسته ( با شعاعی حدود 10E-12 سانتی متر). ابر الکترونی ( از الکترونهای متحرک و شعاع مدار الکترونی 10E-8 سانتی متر). طبق مدل اتمی بوهر نحوه قرار …

One Reply to “پاورپوینت در مورد جنبه های بهداشتی پرتوهای یونساز -35 اسلاید”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *